Hjem

HUSK

"Din kommunikation er altafgørende"

CABALE tilbyder


Individuel terapi, familieterapi, par terapi eller coaching


Jeg tror på at DU er eksperten i dit liv og at vi, gennem samtalen, kan hjælpe dig med at du får øje på, hvad der er vigtig viden for dig, der hvor du står, i dit liv. At du gennem samtalerne får øje på dine værdier, håb og drømme.


Jeg tilbyder terapeutiske samtaler i trygge og omsorgsfulde rammer. Herunder individuel psykoterapi, parterapi, familieterapi, samt samtaler med børn og unge.

Priser
Individuelle samtaler 700 kr. pr. time
Par og Familie samtaler 1050 kr. 1,5 time

Betaling
Betaling via mobile Pay

Afbud
Afbud senest 24 timer inden samtalens start.
Betalingen bedes overført på Mobile Pay med dit navn og dato.

Du er velkommen til at ringe, sende en SMS eller en
e-mail.CABALE tilbyder


Individuel terapi, familieterapi, par terapi eller coaching


Individuel terapi
Et individuelt samtaleforløb hos Cabale tager altid udgangspunkt i hvad du har brug for. I samarbejdet med dig er min intention at, vi sammen, får skabt de bedste betingelser for betydningsfulde forandringer, der giver mening for dig, i dit liv.

Hos mig vil du blive mødt med indlevelse, nærvær lydhørhed og der er ingen udfordringer, der er for store eller små til at de kan tages med i rummet. Du vil få mulighed for at opleve at få en dybere forståelse af dig selv og dette kan være med til at skabe gode og positive forandringer i forhold til de udfordringer du står med.

Sommetider ved vi ikke helt hvad det handler om, når vi mærker at noget på en eller anden måde bøvler i vores liv. Dette kan vi sammen blive klogere på gennem et samtaleforløb.

Individuel terapi kan eksempelsvis handle om problemstillinger som:

Mønstre og samspil som nu opleves være uhensigtsmæssige for det du ønsker og som sikkert på et tidspunkt har hjulpet dig i svære følelsesmæssige situationer.  

Problemstillinger der kan vise sig ved af du oplever symptomer på angst, depression eller stress. Det kan også handle om traumer herunder ulykker, overfald eller tidlige traumer som omsorgssvigt eller overgreb grundet belastninger du har oplevet eller har mødt tidligere i livet.Hello world
Hello world

Lidt om det faglige


"Har arbejdet med samtaler og mennesker de sidste 20 år"


Jeg er uddannet voksenunderviser fra Silkeborg Seminarium, NLP-psykoterapeut og Sundhedsterapeut ved Neurokommunikation.

Vores sind oplever og kommunikerer fysiologisk via nervesystemet. Sindet bearbejder og kommunikerer via tanker og sprog. Og kommunikationen er bestemt af de erfaringer – den selvprogrammering – og de mønstre, som vi har skabt i vores sind i løbet af vores liv.
NLP er derfor en meget nænsom måde at arbejde med mennesker på, hvor der er en nysgerrighed på hvordan menneskets sind arbejder og en metode til at skabe positive forandringer.

Derudover er jeg uddannet i en række metoder som kognitiv tilgang, vant til at arbejde med mentalisering, arbejde psykodynamisk, arbejde systemisk og narrativt og så er jeg  KRAP uddannet, Autismekonsulent, ADHD-konsulent.

Den terapeutiske retning tager afsæt i en narrativ og systemisk tænkning. Grundtanken i narrativ terapi og måden hvorpå menneskets identitet skabes og udvikles, foregår gennem de fortællinger vi fortæller om os selv, de fortællinger andre fortæller om os og at fortællingerne, er med til at danne, hvem vi er som mennesker.
Fortællingerne vil altid være forbundet til de kulturelle normer, diskurser og de forventninger der er til os, i det samfund vi lever i.

Den systemiske tænkning og teori tager udgangspunkt i idéen om, at vi alle har vores egen forståelse af sig selv, verdenen og hvordan den ser ud. I systemisk tænkning findes der ikke nogen objektiv sandhed om hvordan verden ser ud. I alle arenaer vi færdes i, udvikles vores viden og identitet om hvem vi er og de udfordringer og problematikker vi møder i livet, sker altid i en relationel og systemisk kontekst. Tanken er derfor også, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Klient spørger:


"Hvordan får jeg åbnet op for mine følelser igen?"

Parterapi
Har I et ønske om at komme i parterapi vil et forløb starte med en fælles samtale, hvor vi i fællesskab undersøger og afdækker de udfordringer I oplever at have i Jeres liv, samt de ønsker I har til Jeres parforhold og samtaleforløbet.

At leve sammen som par kan til tider være en udfordring. Jeres kommunikation kan være
en udfordring og I kan opleve en fastlåshed i Jeres måde at kommunikere på. I parterapien vil vi sørge for at skabe en ramme, hvor I begge lytter og oplever Jer lyttet til. 

Et samtaleforløb kan hjælpe Jer med at have opmærksomhed på bl.a.
kommunikation og hvordan det at øve sig i kommunikere klart og tydeligt har en positiv
effekt på Jeres samarbejde som par. I kan få hjælp til at lære at tale med og lytte til hinanden om svære problemstillinger og jeg vil sørge for at støtte Jer hele vejen.

Det kan også være at I enten er i tvivl eller I har besluttet Jer for at afslutte Jeres forhold og ønsker hjælp til at samtale om dette. Jeg vil guide og støtte Jer så det bliver en proces, hvor I begge får taget hensyn til Jer selv, Jeres børn og øvrig familie.Hello world

KONTAKT MIG

Jeg glæder mig til at møde dig

Hello world
unsplash